A token parser made with LOVE in mind, loadable via FFI.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

277B

LoveToken is a tokenizer made for usage with LOVE2D's (LuaJIT) FFI.

It also works just as well in C or C++, or really anything that can load external C symbols.
See COMPILING.txt for info on compiling.
Supported platforms (known): Microsoft Windows, Linux, ZDoom, Mac OS X