1
0
Forkuj 0
LithOS3 is a development library for ZDoom designed to provide an in-game graphical user interface and OS-like capabilities.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Alison Watson 4644b4108c TokenStream: Fix erroneous block comment parsing 5 lat temu
lithos_c TokenStream: Fix erroneous block comment parsing 5 lat temu
lithos_fs/fonts Refactoring, part 1 5 lat temu
lithos_gfx Mega commit. 6 lat temu
lithos_tools Refactoring, part 1 5 lat temu
.gitignore Remove binary files from tree. 6 lat temu
LICENSE.lithos3 Refactoring, part 1 5 lat temu
README.md Move README to README.md 6 lat temu

README.md

LithOS3 is a development library for ZDoom designed to provide an in-game graphical user interface and OS-like capabilities.