1
0
Vork 0
LithOS3 is a development library for ZDoom designed to provide an in-game graphical user interface and OS-like capabilities.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Alison Watson 4644b4108c TokenStream: Fix erroneous block comment parsing 5 jaren geleden
lithos_c TokenStream: Fix erroneous block comment parsing 5 jaren geleden
lithos_fs/fonts Refactoring, part 1 5 jaren geleden
lithos_gfx Mega commit. 6 jaren geleden
lithos_tools Refactoring, part 1 5 jaren geleden
.gitignore Remove binary files from tree. 6 jaren geleden
LICENSE.lithos3 Refactoring, part 1 5 jaren geleden
README.md Move README to README.md 6 jaren geleden

README.md

LithOS3 is a development library for ZDoom designed to provide an in-game graphical user interface and OS-like capabilities.